Polityka prywatności

Polityka Prywatności
www.sklep.merc-lux.com
§1
Określenie właściciela serwisu 

1. Właścicielem Serwisu jest:
Merc-Lux Dariusz Rzymski
z siedzibą przy Zwycięstwa 62 , 43-178 Ornontowice
NIP: 9690094258                     
REGON: 272138705       
Telefon: 512637257       
E-mail: kontakt@merc-lux.com  

§2
Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

1. Właściciel serwisu sklep.merc-lux.com respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
2. Właściciel  serwisu sklep.merc-lux.com dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników. 
3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.
4. Właściciel  serwisu  sklep.merc-lux.com  zbiera  dane  podawane  przez  Klientów  podczas kontaktu z pracownikami  sklep.merc-lux.com lub podczas zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Dane użytkowników są wykorzystywane w celach:

  • handlowych  –  w celu  realizacji  umowy.  Na  podany  adres  email  użytkownik  będzie otrzymywał informacje o przebiegu procesu realizacji zamówienia.
  • marketingowych -  na  podany  adres  email  użytkownik  będzie otrzymywał  informacjehandlowe,  informacje  o  nowościach  w serwisie  lub  nowościach  handlowych,  inne informacje  o  charakterze  reklamowym,  promocyjnym,  oferty  handlowe  -  wysyłane cyklicznie – jeżeli wyrazi na to odrębną zgodę. 
  • Kontaktu ze strony pracowników sklep.merc-lux.com

6. Dane  użytkowników  nie  są  przekazywane  innym firmom.  Wyjątkiem od  tej  reguły  jest przekazywanie  danych  osobowych  podmiotom  uprawnionym  na  podstawie  przepisów prawa.
7. Właściciel serwisu sklep.merc-lux.com może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, lub telefonicznie m.in. celem weryfikacji danych - koniecznych do realizacji umowy. 
8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia.  Może to zrobić poprzez kontakt z właścicielem serwisu sklep.merc-lux.com pod adresem e-mail: kontakt@merc-lux.com